Metsämieli –menetelmä kannustaa yhdistämään metsässä oleiluun tai liikkumiseen rentoutus-, virkistys- ja mielentaitoharjoituksia

Metsämieli-menetelmä yhdistää luonnossa itsekseen latautuvat hyvinvointivaikutukset mielentaitojen harjoituksiin. Menetelmä perustuu tutkittuun tietoon luonnon hyvinvointivaikutuksista, käyttäytymistieteistä sekä tietoisuustaidoista ja siinä yhdistetään luonnon, liikkumisen ja mielentaitoharjoitusten hyödyt kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaksi ohjelmaksi. Metsämieli-menetelmän eritasoiset harjoitukset sopivat kaikkiin vuodenaikoihin ja niitä voi tehdä yksin tai yhdessä pihalla, puistossa, ulkoilureiteillä tai metsäpoluilla. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen kuuluu haasteita. Jo 5-10 minuutin luonnossa oleilulla on fysiologisia vaikutuksia. Verenpaine ja hengitystiheys laskevat samalla, kun stressihormoniksi sanotun kortisolin määrä vähenee.

Metsämieli-tapahtuma sopii esimerkiksi työhyvinvointitapahtumaksi, järjestöjen tai ystäväporukoiden virkistyspäiväksi sekä polttareiden tai synttäreiden ohjelmanumeroksi.

Metsämieli-menetelmä on KTM Sirpa Arvosen kehittämä.

 

 

Asiakaspalautetta Metsämieli-tapahtumien jälkeen:

“Pidin kovasti tapahtumasta vaikka liikun muutenkin paljon luonnossa. Harjoituksia oli sopivasti ja piristi mukavasti kierroksen aikana. Tapahtuman jälkeen oli rauhallinen ja rentoutunut olotila.”

 


 

Puuhengitys® – tietoista oman hyvänolon ja terveyden ylläpitämistä metsäluonnon avulla

Puilla on lukemattomia myönteisiä vaikutuksia ihmisen elämään. Paitsi että puut laajemmassa mittakaavassa toimivat hiili- ja tunnenieluina, sitovat pienhiukkasia, puhdistavat vesistöjä, hillitsevät eroosiota, ovat maailman keuhkot, luovat edullisia pienilmastoja ja tervehdyttäviä äänimaisemia, on niillä tutkittu olevan myös selvää myönteistä vaikutusta siihen, kuinka ihminen kokee terveydentilansa ja henkisen hyvinvointinsa. Puuhengityksessä® hyödynnetään ihmisen omia tietoisuustaitoja, NLP:tä (Neuro-Linguistic Programming, eli neuro-lingvistinen ohjelmointi) sekä metsän tervehdyttäviä vaikutuksia. Menetelmä mahdollistaa nopean syvärentoutumisen ja sen avulla saavutetaan rauhallinen ja tiedostava olotila, jossa aivotoiminnan ja kehon ympäristöönsä lähettämät aallonpituudet ovat yhteneväisiä ja sopusoinnussa metsäluonnon kanssa.

Mirja Nylander on tuotesuojannut Puuhengityksen® luonnonlääketieteelliseksi terveydenhoitomenetelmäksi ja terveydenhoitoon liittyviksi konsultointipalveluiksi.

Asiakaspalautetta Puuhengitys®-harjoituksista:

“Ihana ja rentouttava kokemus, tunne olla osa luontoa. Elimistö alkoi toimia rauhallisemmin.”

“Tekee hyvää olla yhtä luonnon kanssa.”